Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας
24 Ιανουαρίου 2018
3ο Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας
11 Μαΐου 2018
Show all

Εγκατάσταση υποδομής Υγρών Βιοψιών

Με τις συντονισμένες ενέργειες της Ογκολογικής Κλινικής, του Τμήματος Κλινικής Χημείας, του Παθολογοανατομικού Τμήματος, της Διοίκησης του ΠΓΝΙ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση υποδομής Υγρών Βιοψιών ( BEAMing digital PCR, Τμήμα Κλινικής Χημείας και Cobas v2, Παθολογοανατομικό Τμήμα), εξοπλισμός που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη διαγνωστικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών  από συνεργαζόμενους ερευνητές που θα αναβαθμίσουν τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασθενείς με νεοπλασίες, όσο και την έρευνα αιχμής στην ογκολογία.