Έρευνα – Κλινικές δοκιμές

Ερευνητικό έργο - Κλινικές δοκιμές

Κλινική και μεταφραστική έρευνα από κορυφαίους επιστήμονες

Ερευνητικό έργο

Το Ερευνητικό έργο αφορά:

  1. Την Κλινική Έρευνα η οποία διεκπεραιώνεται στο Τμήμα Κλινικών Δοκιμών
  2. Την Μεταφραστική Έρευνα

Από το 1990 η Κλινική αποτελεί μέλος της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας και από το 2010 ιδρυτικό μέλος στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ογκολογία (CARING).

Το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών αποτελεί δυναμική συνιστώσα της Ογκολογικής Κλινικής και έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την παροχή στους ασθενείς θεραπευτικών επιλογών με νέα, καινοτόμα και ελπιδοφόρα φάρμακα. Η μέτρια πρόγνωση ασθενών με μεταστατικές κακοήθειες καθιστά επιτακτική ανάγκη και ιατρικό καθήκον την ανάπτυξη και προσφορά στους ασθενείς νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων με βάση ισχυρά προκλινικά και κλινικά δεδομένα αποτελεσματικότητας.

Το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών στηρίζεται στην άοκνη προσπάθεια των επιμελητών, ειδικευόμενων, νοσηλευτών και γραμματειακού προσωπικού της Κλινικής οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία, εκπαίδευση και τεχνογνωσία για την διεξαγωγή τους. Όλες οι κλινικές δοκιμές φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου και ΔΣ του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα, ελέγχονται και συζητώνται από το προσωπικό της κλινικής για το ενδιαφέρον, αναγκαιότητα και επιστημονικότητα τους.

Οι κλινικές δοκιμές έχουν ως χορηγό την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, άλλες ακαδημαικές ομάδες και φαρμακευτικές εταιρείες. Στην δεινή οικονομική συγκυρία της χώρας μας, οι κλινικές δοκιμές παρέχουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους στις ελληνικές αρχές, στο νοσοκομείο και στις κλινικές για την υποστήριξη έρευνας ενώ τα αντινεοπλασματικά φάρμακα και απεικονιστικές εξετάσεις παρέχονται δωρεάν χωρίς επιβάρυνση ασθενούς, νοσοκομείου ή ασφαλιστικών ταμείων.

Υπεύθυνος του Τμήματος Κλινικών Δοκιμών είναι ο κ. Γεώργιος Πενθερουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, ενώ το προσωπικό της αποτελείται από μία γραμματέα, δύο διαχειριστές δεδομένων και μία νοσηλεύτρια έρευνας.

Κλινικές μελέτες ΕΣΟΟ (Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα)

ΗΕ 67/12
Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ ενός σκέλους θεραπείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Εverolimus ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με προχωρημένους νευροενδοκρινείς όγκους του γαστρεντερικού

ΗΕ 11Β/11
Κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ χορήγησης Cabazitaxel ως θεραπεία 2ης γραμμής σε ασθενείς με HER-2 αρνητικό μεταστατικό καρκίνο μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ταξάνες

ΗΕ 7/12
Κλινική δοκιμή φάσεως ΙΙ χορήγησης Cisplatin και 5-Fluorouracil με Afatinib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής

ΗΕ 37/12
Κλινική δοκιμή φάσεως ΙΙ ενός σκέλους χορήγησης Gemcitabine με Pazopanib ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του χοληφόρου δέντρου (χολαγγειοκαρκίνωμα και καρκίνωμα χοληδόχου κύστης)

ΗΕ 9/14 (CABA-BONE)
Μια μελέτη αξιολόγησης του μικροπεριβάλλοντος του όγκου σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη με οστικές μεταστάσεις οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία με καμπαζιταξέλη

HE6A13(AMALTHEA)
Μελέτη φάσης ΙΙ µιας οµάδας θεραπείας µε aflibercept ως θεραπεία συντήρησης µετά από πρώτης γραµµής θεραπεία µε FOLFIRI σε συνδυασµό µε aflibercept σε ασθενείς µε µεταστατικό κολοορθικό καρκίνο

Μελέτες παρατήρησης

AMGEN-20120286
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του vectibix στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο και KRAS/NRAS άγριου τύπου για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης

GENESIS pharma- beYOND
Πολυκεντρική,προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της κλινικής δραστηριότητας και του αντίκτυπου της θεραπείας με τραβεκτιδίνη στη βαρύτητα των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής των ασθενών στα προχωρημένα σαρκώματα μαλακών μορίων σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα

MERCK-SECURE
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης της Κλινικής Πρακτικής στη Διαχείριση του Μεταστατικού Καρκίνου του Παχέος Εντέρου με Θεραπεία 1ης Γραμμής με Erbitux™ σε συνδυασμό με Χημειοθεραπεία

Teysuno
Μελέτη παρατήρησης της συμμόρφωσης ασφάλειας για την από του στόματος Φθοριο-Πυρυμιδίνη Teysuno σε προχωρημένο γαστρικό καρκίνο

ASTELLAS-PREMISE, 9785-MA-1002
Ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των εκβάσεων, που συσχετίζονται με τη θεραπεία με ενζαλουταμίδη σε ασθενείς με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη

Εταιρικές μελέτες

Roche-Modul MO29112
Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη της βασιζόμενης σε βιολογικούς δείκτες θεραπείας συντήρησης για τον μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο υπό θεραπεία πρώτης γραμμής

AstraZeneca-Neptune D419AC00003
Φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική παγκόσμια μελέτη θεραπείας συνδυασμού MEDI4736 και Τremelimumab έναντι της καθιερωμένης χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα στη θεραπεία 1ης γραμμής ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Amgen-TVEC 20130232
Μια ανοιχτή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης 1β/3 του Talimogene Laherparepvec σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζων ή μεταστατικό καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου

Amgen-TVEC 20110265
Μία πολυκεντρική, ανοιχτή κλινική δοκιμή φάσης 1β/3 με το συνδυασμό talimogene laherparepvec και πεμπρολιζουμάμπης (MK-3475) για τη θεραπεία του μη εγχειρήσιμου μελανώματος σταδίου IIIΒ έως IVM1c

Roche-Kamilla MO28231
Πολυκεντρική μελέτη ενός σκέλους της Τραστουζουμάμπης Εμτανσίνης (T-DM1) σε ασθενείς με HER2-θετικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη αντι-HER2 θεραπείς και χημειοθεραπεία

 


Η μεταφραστική έρευνα πραγματώνεται στα πλαίσια ερευνητικών συνεργασιών εντός της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ογκολογία (CARING), εντός της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας, καθώς και στα πλαίσια συνεργασιών με ελληνικές και διεθνείς ομάδες, τόσο ακαδημαικές όσο και φαρμακευτικές/βιοτεχνολογικές.

Η Ομάδα CARING αποτελείται από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, το εργαστήριο Φαρμακολογίας και το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών. Τα τμήματα αυτά διαθέτουν υποδομή, εξοπλισμό, προσωπικό και τεχνογνωσία για την εφαρμογή εύρους τεχνικών μοριακής και κυτταρικής βιολογίας (ιστοπαθολογοανατομία, FISH, PCR, RT-PCR, IHC, κυτταροκαλλιέργειες, κυτταρομετρία ροής, φαρμακοκινητικές αναλύσεις).

Το δημοσιευμένο έργο αφορά σε 400 δημοσιεύσεις στον διεθνή έγκριτο τύπο ενώ ειδικότερα οι δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά από το 2009 ανέρχονται σε 99 άρθρα (2009: 29, 2010: 22, 2011: 21, 2012:30). Επίσης, έχουν δημοσιευθεί 50 άρθρα στον Ελληνικό ιατρικό τύπο, 30 κεφάλαια σε βιβλία καθώς και 3 βιβλία.