Κλινικό έργο

Κλινικό έργο

Διάγνωση, διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση τουκαρκίνου

Κλινικό έργο

Περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, παρακλινική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο σύμφωνα με σύγχρονες, αναγνωρισμένες μεθόδους.

Το έργο αυτό επιτελείται από τα μέλη ΔΕΠ, επιμελητές ΕΣΥ και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και από τους ειδικευόμενους ιατρούς υπό την επίβλεψη των ειδικευμένων ιατρών.

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική αποτελεί την μοναδική εξειδικευμένη Μονάδα σε ολόκληρη την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά συμπεριλαμβανομένη της Δυτικής Μακεδονίας και Αιτωλοακαρνανίας. Η ΠΟΚ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις μορφές καρκίνου χορηγώντας οποιαδήποτε συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες) πλην της χορήγησης μεγαθεραπείας με συνοδό μεταμόσχευση μυελού των οστών ή περιφερικών κυττάρων.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο Ιατρείο Πόνου, το οποίο λειτουργεί στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων μία φορά την εβδομάδα με την συνεργασία αναισθησιολόγου, κλινικού ψυχολόγου και νοσηλεύτριας.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το κλινικό έργο της κλινικής κατά την τελευταία τετραετία 2009-2012. Η πληρότητα της Κλινικής ανέρχεται σε εκθετική πορεία στο 90% ενώ η πληρότητα της Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας από 145-190%, αντίστοιχα.

2009 2010 2011 2012 2015
Νέοι ασθενείς 805 1.088 1.044 1.020 981
Επισκέψεις Εξωτερικών Ιατρείων 16.927 17.467 16.039 14.383 15.346
Ασθενείς Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας 10.947 9.963 10.219 9.187 8.246
Εσωτερικοί Ασθενείς 1.161 1.329 1.308 1.143 1.358