Κενές θέσεις ειδικευομένων Παθολογικής Ογκολογίας
17 Μαρτίου 2017
Η ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ συνομιλεί με τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
21 Απριλίου 2017
Show all

Integrating ESMO MCBS scores into the ESMO Clinical Practice

Elisabeth de Vries (Chair of the ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale Working Group) and George Pentheroudakis (Chair of the ESMO Guidelines Committee) explain how newly registered drugs are graded according to the ESMO-MCBS, and how scores are integrated into the ESMO Clinical Practice Guidelines.