Η ιστορία μας

Από το 1989 μέχρι σήμερα...

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική (ΠΟΚ) του ΠΓΝΙ λειτουργεί με υπουργική απόφαση από το 1989 (Αρ.ΦΕΚ 685/12-09-1989). Από 1-9-2016 διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ογκολογίας Κο Γεώργιο Πενθερουδάκη με αρμοδιότητες τον συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου της κλινικής, την μέριμνα για την στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων της κλινικής, την μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου, την μέριμνα για την παροχή βέλτιστου ιατρικού και νοσηλευτικού έργου.