Το προσωπικό μας

Αφοσιωμένο στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της κλινικής και την περίθαλψη των ασθενών...

Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής Κλινικής

Γ. Πενθερουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας


Διευθυντής ΕΣΥ

Κ. Νικολαΐδης

Παθολόγος - Ογκολόγος


Επιμελητής Α

Ε. Καμπλέτσας

Παθολόγος - Ογκολόγος


Επικουρικός

Δ. Πετράκης

Παθολόγος - Ογκολόγος


Πανεπ. Υπότροφος

Φ.Λ. Κωσταδήμα

Παθολόγος - Ογκολόγος


Πανεπ. Υπότροφος

Ν. Καποδίστριας

Παθολόγος - Ογκολόγος


Πανεπ. Υπότροφος

Ε. Ντουβέλης

Παθολόγος - Ογκολόγος


Ειδικευόμενος

Γ. Ζαρκαβέλης

Παθολόγος - Ογκολόγος


Ειδικευόμενη

Α. Παπαδάκη

Παθολόγος - Ογκολόγος


Νοσηλευτικό Προσωπικό

Μονάδα Χημειοθεραπείας

 • Βικτωρία Ζήκου - Υπόλογος
 • 8 νοσηλευτές/τριες

Εξωτερικά Ιατρεία

 • Στέφανος Ζουμπάς - Υπόλογος
 • 4 νοσηλευτές/τριες

Ογκολογική Κλινική

 • Αικατερίνη Γαλάνη - Προϊσταμένη
 • 16 νοσηλευτές/τριες

Τμήμα Κλινικών Δοκιμών

 • Διαχειρίστρια δεδομένων
 • Νοσηλεύτρια έρευνας

Διοικητικό Προσωπικό

 • Αμαλία Τσίτου - Γραμματέας
 • Δήμητρα Σταμούλη - Γραμματέας
 • Λαμπρινή Ανδρεά - Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων
 • Μαρίνα Τσιτσέ - Υπεύθυνη αρχείου