Τα τμήματά μας

Το καθένα με διαφορετική αποστολή και λειτουργία...

Ογκολογική Κλινική

Σκοπός της Ογκολογικής κλινικής είναι η θεραπεία των ασθενών που νοσηλεύονται εντός του νοσοκομείου.

Κλινική Ημερήσιας Νοσηλείας

Σκοπός της Κλινική Ημερήσιας Νοσηλείας είναι η θεραπεία των ασθενών που καταφθάνουν εντός της ημέρας στο νοσοκομείο χωρίς να νοσηλευτούν.

Ογκολογικά Εξωτερικά Ιατρεία

Σκοπός των Ογκολογικών Εξωτερικών Ιατρείων είναι η θεραπεία των ασθενών που έχουν χρόνια ογκολογικά προβλήματα.

Μονάδα Κλινικών Δοκιμών

Σκοπός του Τμήματος Κλινικών Δοκιμών είναι η παροχή στους ασθενείς θεραπευτικών επιλογών με νέα, καινοτόμα και ελπιδοφόρα φάρμακα.

32

Δυναμικότητα 32 κλινών

24

Δυναμικότητα 24 κλινών

6

Δυναμικότητα 6 εξεταστικών δωματίων

2

Δυναμικότητα 2 κλινικών ερενυνητών