Επικοινωνία

Μέσω τηλεφώνου, email, fax, ή ακόμα και με επίσκεψη στην κλινική...

Ογκολογική Κλινική

  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
    Δουρούτη Ιωαννίνων